Slavný karetní Blackjack má svoje přesná pravidla, která se mohou lišit v pár detailech podle jednotlivých kasin. Pro hru se používá 52 až 416 karet, tedy 1 až 8 balíčků. Každá má svoji číselnou hodnotu, přičemž 10, J, Q, K má hodnotu 10 a eso (A) vystupuje s hodnotou 1 nebo 11. Pokud má hráč na ruce A, hovoříme o „soft hand“, měkké kombinaci, u které hráč může pracovat s oběma alternativami hodnoty esa (A). Pokud eso na ruce nemá, jde o „hard hand“, kdy se hráč snaží porazit dílera/bankéře sesbíráním vyšší hodnoty bez pomoci alternativy, nejvíce však do hodnoty 21. Pokud se hodnota 21 překročí, jde o tzv. „bust“, překročení hranice a prohry v dané hře.

Cílem hry je právě porazit dílera, ne dostat se co nejblíže k 21, jak si to mnozí začátečníci myslí. Proto je důležité osvojit si základní strategie jak postupovat po rozdání karet, aby se daný cíl naplnil. Dílera je možné porazit prakticky třemi možnými výsledky. Prvním je ukončení hry vyšším počtem bodů než má díler. Druhým je mít na ruce Blackjack, t.j. eso A spolu s hodnotou 10 (10, J, Q, K). Tehdy hra končí výhrou nebo remízou pokud mají Blackjack oba, díler i hráč. Třetím výsledkem je překročení hodnoty 21 (bust) dílerem a automatická prohra.
Hra v Blackjacku probíhá z kola na kolo znovu. Po každém z nich za stůl může přisednout až 6-8 hráčů. Hráč dostane dvě odkryté karty (lícem nahoru) a díler také 2, přičemž jedna z nich zůstává zakryta („hole card“). Výhry jsou vypláceny v poměru 1:1, v případě Blackjacku 3:2 a v případě úspěšné pojistky 2:1. Téměř všechny kasina mají u každého hracího stolu své dolní i horní limity. Specialitou je už uvedené pojištění sázky v případě, že díler má odkrytou kartu v podobě esa A. Pokud nastane situace s esem na straně dílera, je pravděpodobnost téměř 30%, že bude mít na stole “blackjack“. Pojištění je maximálně ve výši poloviny základní sázky. V případě, že díler má na ruce blackjack, pojištěním hráč zabezpečí neprohru v daném kole a návrat vkladu. V opačném případě hra pokračuje a hráč přichází o svou pojistku v hodnotě maximálně poloviny úvodního vkladu.
Jaké situace hra přináší?

STAND – zůstat stát ve hře, hráč zvážil, že další kartu nepotřebuje a je spokojen s tím, co má na ruce. Dále pokračuje jiný hráč nebo samotný díler, podle počtu účastníků hry.

HIT – hráč si vyžádá další kartu, čeká na silnější kombinaci karet, není spokojen s hodnotou, kterou má na ruce. Hraniční hodnotou, při které se hráč rozhoduje, zda hrát nebo ne, je 16. Hodnota 17 je minimální hodnota, kterou musí díler dosáhnout, aby nemusel tahat dále.

DOUBLE – zdvojnásobení sázky, po vyžádání o double, hráč inkasuje poslední kartu a čeká, jak se vyvine situace, další karty už netahá.

SPLIT – zdvojení karet, pokud má hráč na ruce 2 karty stejné hodnoty, může využít split. Tehdy mu díler přidá z balíku po jedné kartě ke každé z dvojice a hráč hraje jakoby se dvěma rukami najednou. Následuje klasická hra kvázi dvojmo. Některé kasina dovolují DOUBLE po SPLITE, jiné ne. Některá dokonce povolují SPLIT na SPLIT, až dokud hráč nehraje se 4 rukami. Pokud hráč dosáhne po SPLITE Blackjack, nejedná se Blackjack, ale započítá se jen hodnota 21, tj. pokud díler získá Blackjack, nejde o remízu, ale o prohru hráče.

SURRENDER – některá kasina povolují hráči vzdát kolo. Jde o stav, kdy má hráč slabé karty a nechce pokračovat. Přichází ale o polovinu původní sázky.
Pokud hráč dokončí svoje činnosti, je na řadě díler, který odkryje druhou z karet a začíná se hra. U dílera je zvykem tahat do hodnoty 17. Tehdy díler obyčejně končí. Jiný případ nastává za situace, když má na ruce měkkou 17-ku (A+6). Některá kasina v tomto případě diktují dílerovi hrát, jiné ne.

BUST – překročení hodnoty 21. Pokud má díler BUST, vyhrává každý hráč, který “nebustol” spolu s ním.

V případě, že nedojde k BUST-u vyhrává ten, kdo má na ruce vyšší hodnotu. V případě remízy se vklad posouvá pro další kolo.

Můžete vidět, že základní pravidla hry jsou celkem jednoduchá a nováček si je osvojí v průběhu několika hodin. Hráč má množství výhod u hry Blackjack vůči dílerovi. (SPLIT, DOUBLE, POISTKA, výplatní poměr 3:2 v případě Blackjacku, nevázanost pravidel oproti dílerovi). Díler tahá karty až k hodnotě minimálně 17, potom už ne, a to ani v případě, že hráč má hodnotu 18, 19, 20, 21. Proto je u hráče častější případ překročení hodnoty 21, BUST. Jedinou nevýhodou hráče se jeví to, že začíná kolo jako první. Všechny ostatní výhody je třeba správně skombinovat a zvolit správnou strategii, aby dosáhl žádaný cíl, úspěch – porazit dílera.

Vyzkoušejte Blackjack zdarma a osvojte si základní principy hry. Malý tip na závěr: Pokud máte na ruce dvě esa, v každém případě okamžitě využijte SPLIT. Základní strategie a počítání karet jsou také pomůckou jak mít větší přehled a nadhled ve hře. O nich se také dočtete na webu karetni-hry.com.