Bridž je králem karetních her

Karty a pravidla pro bridž.

Od 19. století je bridž jednou z nejpopulárnějších karetních her na světě. Jde o vynikající společenskou hru, která si vyžaduje matematické a analytické schopnosti,  soustředění, komunikativnost, smysl pro logiku a v konečném důsledku výbornou paměť. Kombinace těchto schopností a zručností způsobila, že bridž je mezi karetními nadšenci označovaný za „královskou hru“.

Bridž je zábava a dobrodružství

Co měli společné Bill Gates, Winston Churchill, Mahátmá Gándhí a James Bond? Všichni milovali bridž. Tato skvělá karetní hra je nevyčerpatelným zdrojem zábavy, relaxu a inspirace. Kombinuje v sobě to nejlepší z her – výzvu, napětí, vzrušení. Rozvíjí logické myšlení. Má také všechny prvky podobné sportu – disciplínu, etiku, soutěžení, fair play, pravidla a výkonnost. Můžete ho hrát rekreačně, ale také ho můžete  začít hrát profesionálně. Záleží jen na vašich hráčských zručnostech a ochotě neustále se ve hře zdokonalovat.

Bridž je náročná hra s jednoduchými pravidly

Zatímco u mnohých karetních her rozhoduje o výsledku štěstí, v bridži o úspěchu rozhodují taktické, strategické a plánovací schopnosti. Proto je bridž považovaný za těžkou a komplikovanou hru s jednoduchými pravidly. Na zvládnutí hry vám stačí, pokud pochopíte základní principy hry a zbytek se už naučíte samotným hraním.

Jste připraven naučit se hrát bridž?

Nečekejte, že si přečtete pravidla bridže a hru zvládnete jako profesionál. I když základní principy jsou jednoduché, samotná hra je poměrně náročná. Obzvlášť,  pokud ji chcete hrát dobře. Proto kromě pravidel potřebujete i několik lekcí bridže se zkušenými hráči, kteří vás naučí potřebnou strategii a taktiku. Pokud jste začátečník, ideální pro vás bude, když začnete se zjednodušenou verzí bridže. Pokud máte dobře zvládnutý základ, rychleji pochopíte celou hru a bude pro vás mnohem snadnější zdokonalovat se v pokročilých technikách.

Pravidla v bridži jsou jasná.

Bridž je karetní hra pro 4 hráče, kteří vytvoří 2 hráčské dvojice. Hráči sedící proti sobě, tvoří partnerskou dvojici, v bridži se takováto dvojice nazývá „linka“. Hráče označujeme podle světových stran, proto můžeme konstatovat, že Sever má svého hráčského partnera Jih, zatímco Východ má spoluhráče Západ.

Bridž se hraje s balíčkem 52 žolíkových karet. Nepoužívají se žolíky. Každý balíček karet obsahuje 4 symboly. V bridži se symboly nazývají „barvy“. Nejvyšší barvou jsou piky, druhou nejvyšší barvou jsou srdce, následují kára a nakonec kříže. Piky a srdce jsou drahé barvy, naopak kára a kříže jsou laciné barvy. Každá barva má 13 karet s hodnotami A (eso), K (král) Q (dáma), J (spodek), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, přičemž eso má největší hodnotu a dvojka má nejmenší hodnotu.

Bridž je zdvihová nebo v kartářském slangu řečeno „štychová“ hra. Cílem hry je získat co největší počet zdvihů.

Zdvihem/Štychem je skupina čtyř karet, kterou získává hráč přebitím karty s vyšší hodnotou. To znamená, že každý hráč vezme ze svých přidělených karet jednu kartu a umístí ji lícem nahoru do středu stolu. Čtyři karty, které hráči vyložili, představují zdvih. Zdvih získává ten hráč, který přidal nejvyšší kartu v konkrétní barvě (v konkrétním symbolu), nebo kdo přidal nejvyšší trumf. Každý hráč má 13 karet, teda ve hře je celkově 13 zdvihů.

Trumf je zvýhodněná barva, z které i hierarchicky nejnižší karta má vyšší hodnotu, než nejvyšší karta libovolné jiné barvy. V bridži se trumf pevně stanoví v dražbě, co je první fáze hry.

Tři, dva, jedna…, začínáme hrát bridž

Před samotnou hrou si hráči určí partnerské dvojice. Buď se na nich dohodnou, nebo si každý z hráčů vytáhne z balíčku jednu kartu. Dvě nejvyšší hodnoty z vytáhnutých karet představují jednu hráčskou dvojici. Pokud si vytáhnou dva hráči kartu stejné hodnoty, rozhoduje barva. První pár bude tvořit linku Sever – Jih a druhý pár linku Východ – Západ.

Bridž se hraje, jak jsme již uvedli, s jedním balíčkem 52 žolíkových karet. Pro rychlost a pohodlí je výhodné, když se používají střídavě 2 balíčky karet.

Před začátkem hry jeden z hráčů zamíchá karty. Na míchání a rozdávaní karet se hráči mohou dohodnout. V případě, že nedojde k dohodě, tak hráč, který vytáhnul nejvyšší kartu, bude rozdávat první kolo hry. Takovýto hráč se označuje jako „rozdávající (angl. Dealer, vyslovuje se „díler“). Rozdávající hráč dá karty zamíchat hráči po své levé ruce a přeložit hráči po pravé ruce. Přeložení spočívá v tom, že hráč zdvihne přibližně polovičku balíčku karet tak, aby na karty nikdo neviděl, a položí je k rozdávajícímu hráči. Ten položí balíček zbylých karet na vrch balíčku a začne rozdávat každému hráči po jedné kartě, ve směru hodinových ručiček. Pokračuje v rozdávání do té doby, než je rozdaných všech 52 karet. Karty hráči vezmou do rukou až tehdy, když jsou všechny rozdány. Seřadí si je v ruce podle symbolů a hodnoty. Každý z hráčů drží v ruce uspořádaných 13 karet, co se, i v mariáši, nazývá „list“.

Když se použijí 2 balíčky karet, tak po dobu rozdávání, partner rozdávajícího míchá druhý balíček karet, připravený pro další hru a odloží ho k hráči po své pravé ruce. Tento hráč bude, totiž rozdávat karty v dalším kole.

Samotná hra má dvě fáze:

  • Licitace nebo dražba
  • Sehrávka vydraženého závazku

Dražba nebo licitace v bridži

Dražba je první fáze hry, po dobu které se soutěží o to, kdo bude sehrávat, jaký druh závazku a na jakém stupni. Cílem dražby je teda vydražit závazek, to znamená odhadnout počet zdvihů, které partnerská dvojice získá po dobu sehrávky, čili po dobu samotné hry.

Dražbu začíná hráč, který rozdával karty. Ostatní v dražbě pokračují ve směru hodinových ručiček. V bridži se hraje o 13 zdvihů, protože každý hráč má k dispozici 13 karet. Při dražbě musíte získat aspoň polovinu všech zdvihů. Proto když dražíte závazek, prvních šest zdvihů, jde o základ, ke kterému se v podstatě nezavazujete. V bridži se tento základ nazývá „kniha“. Až sedmý zdvih se považuje za nadpoloviční většinu a je podmínkou určení závazku v dražbě. Později se dozvíte, jak budete závazek dražit.

Existují 2 základní typy závazků:

  • Trumfový – hráč oznámí, kolik zdvihů a v jaké trumfové barvě se zavazuje získat.
  • Beztrumfový (BT) – hráč oznámí, kolik zdvihů se zavazuje získat, přičemž všechny čtyři barvy jsou rovnocenné.

Jaký druh závazku budete sehrávat, závisí od toho, zda v průběhu dražby najdete se svým hráčským partnerem shodu v některé barvě, ale samozřejmě závisí to i od nabídnutého závazku vašich protihráčů. Výhodné je, když máte ve stejné barvě aspoň osm karet, tehdy můžete zvolit trumfový závazek. Pokud takovouto shodu nemáte, je lepší, když si vyberete beztrumfový závazek.

Dalším faktorem, který ovlivňuje závazek, je síla karet. Tu si lehce spočítáte podle jejich hodnot. Hodnota Vašich karet je vyjádřena v bodech. Nejsilnější karty z každé barvy jsou eso, král, dáma a spodek, přičemž A (eso) má 4 body, K (král) má 3 body, Q (dáma) má 2 body a J (spodek) má 1 bod. Ostatní karty jsou sice bez bodů, ale při samotné hře může jejich hodnota stoupnout.

Když začínáte dražbu, víte, že celkově je ve hře 40 bodů, takže průměr na hráče je 10 bodů. Do aktivní dražby se doporučuje jít tehdy, pokud máte více bodů, než je uveden průměr. Doporučuje se minimálně 12 bodů. V případě, že máte méně bodů, dáte to najevo hláškou PAS, čím oznamujete partnerovi, že nemáte dost bodů na otevření dražby. To však neznamená, že se už do dražby nezapojíte. V jejím dalším průběhu se do ní můžete znovu aktivně zapojit, a to hlavně tehdy,  pokud váš partner oznámí, že má dobré karty a nabídne v dražbě některý typ závazku.

V bridži jsou přesně stanovená pravidla na výměnu informací o síle a barvě karet mezi spoluhráči. Výměně informací říkáme „hláška“. Hlášky jsou ve formě jednoduchých slovních spojení a jsou složené z dvou částí:

  • Stupeň (první část) – vyjadřuje sílu karet hráče, jakož i počet zdvihů, které musíte získat.
  • Barva (druhá část) – navrhujete trumfovou barvu (symbol)

Hlášky tedy vyjadřují stupeň a druh závazku, který chcete sehrávat, například „jedna pika“, „dvě srdce“, „tři bez trumfů“ a tak dále. Pokud otevřete dražbu hláškou „jedno srdce“, znamená to, že se zavazujete získat aspoň 7 zdvihů (1 je dražební stupeň + 6 je základ „kniha“), pokud v dražbě vyhraje trumfový závazek v barvě srdce. Pokud řeknete „dvě kára“, znamená to závazek 8 zdvihů (2 + 6) v případě, pokud trumfovou barvou budou kára. Pokud navrhnete závazek „tři bez trumfů“, tak se zavazujete získat 9 zdvihů (3 + 6), pokud bude odsouhlasen beztrumfový závazek. Nejvyšším stupněm závazku je sedmý, kdy se zavazujete získat všech 13 zdvihů (7 + 6), zda už v trumfovém nebo beztrumfovém závazku. Pokud se nechcete zúčastnit dražby, nebo nemáte dobré karty, zahlásíte PAS. Pokud hláška PAS odezní třikrát za sebou, dražba se skončila. Konečným závazkem se stává poslední hláška předtím, než hráči třikrát „odPASují“. Pokud by odznělo čtyřikrát PAS, karty se složí, hra se skončila a začíná se znovu.

Hráč, který draží závazek, informuje o síle a barvě karet svého spoluhráče, ale současně i protihráče. Spoluhráč navazuje na závazek a snaží se další hláškou odpovídat, zda se závazkem souhlasí, nebo má jinou sestavu lepších karet. Podle toho přiměřeně reaguje, a to buď nabídne vyšší závazek ve stejné barvě jako jeho hráčský partner, nebo nabídne závazek v jiné barvě, případně určí beztrumfový závazek. K dispozici má i hlášku PAS, pokud nechce dražit.

Umění celé dražby je v tom, aby každý hráč, který chce aktivně dražit, nabídl vyšší závazek, jako hráči před ním. A co znamená vyšší závazek? Při dražbě platí následující pravidla:

  • Nemůžete dražit závazek na stejném stupni v barvě, která je nižší (laciné barvě) jako předcházející. V tomto případě je jasná souvislost mezi drahými a lacinými barvami, o kterých jsme psali v úvodu. To znamená, že pokud byl zahlášen závazek „jedna pika“, už nemůžete nabídnout závazek „jedno srdce“, „jedno káro“, „jeden kříž“.
  • Pokud chcete dražit závazek na stejném stupni, potom barva hlášky musí být dražší. Například po hlášce „dvě srdce“, můžete nabídnou jen závazek „dvě piky“. Pokud nemáte dražší barvu, můžete dražit i lacinější barvu, ale na vyšším stupni. Například „tři kára“.
  • Při dražbě nemůžete přejít na nižší stupeň závazku, který už byl nabídnut. Například po hlášce „dvě kára“, nemůžete dražit „jedno srdce“, i když srdce je dražší barva oproti káru. Jde o to, že v prvním případě jste se zavázali získat 8 zdvihů, ve druhém případě jen 7 zdvihů.
  • Hláška „bez trumfů“, tedy beztrumfový závazek je v hierarchii nejvyšší, co znamená, že ji vždy můžete použít i na stejném stupni. Například po hlášce „jedna pika“, můžete použít na stejném stupni jen hlášku „jeden bez trumfů“. Pokud odezní hláška „tři srdce“, můžete nabídnout závazek „tři bez trumfů“ a podobně.

Dražba skončí tehdy, pokud odezní hláška PAS třikrát za sebou. Poslední vydražený závazek se bude sehrávat.

Sehrávka v bridži

Sehrávka je druhou fází bridžové hry. Jde o vlastní hru, kde se vydražitel spolu se svým hráčským partnerem snaží získat svůj závazek. Ten z hráčské dvojice, který jako první zahlásil druh závazku, a to buď barvu, nebo bez trumfů, se stává vydražitelem, teda hlavním hráčem a bude sehrávat ze svých i partnerových karet. Protihráči, jinak řečeno i obránci se budou snažit o to, aby soupeř svůj závazek nezískal. Velkou výhodou protihráčů je, že mají právo prvního výnosu.

Samotnou hru tedy začíná soupeř sedící po levé ruce vydražitele tím, že vynese první kartu v libovolné barvě (začne první zdvih). Následně partner hlavního hráče vyloží všechny své karty lícem nahoru na stůl. Musí to udělat tak, že každá barva tvoří sloupec, ve kterém jsou karty uspořádány podle hodnoty. Tímto vyložením karet se z hráče stává pasívní hráč, v bridži označovaný „tichý hráč. Dále ve hře pokračuje už jen podle pokynů hlavního hráče a to tak, že v každém kole přidá kartu, kterou si přeje vydražitel.

Ostatní hráči musejí přiložit kartu ve stejné barvě, jakou vynesl první hráč. Nejen v bridži se tomu říká, že hráči musejí „přiznat barvu“, ale i v mariáši nebo v jiných hrách. Na hodnotě karty velmi nezáleží, ta může být vyšší, ale i nižší. Pokud hráč nemá vynesenou barvu, může přidat do zdvihu jakoukoliv jinou kartu. Nejvyšší karta ve vynesené barvě získává zdvih. Pokud je ve zdvihu trumf, získává zdvih nejvyšší trumfová karta. Samozřejmě to platí tehdy, pokud se hraje trumfový (barevný závazek). Při závazku bez trumfů získá zdvih vždy nejvyšší karta ve vynesené barvě. Další zdvih začíná hráč, který získal předcházející zdvih.

Už víme, že zdvihy můžete získat pomocí nejvyšších karet v každé barvě, tedy „honérů“. Pokud se sehrává trumfový závazek, potom je možné získat zdvihy i nejvyšší trumfovou barvou. Honéry jsou karty s vysokými hodnotami od esa po desítku a obyčejně rozhodnou o většině zdvihů. Hráč, který přidá do zdvihu eso, téměř vždy získává zdvih, kromě situace když některý soupeř nemá danou barvu a eso přebije trumfem. Pokud už eso není ve hře, nejvyšší kartou v barvě se stává král, po něm dáma, spodek a případně desítka. Čím nižší karta, tím je jistota, že hráč získá zdvih menší.

Hra končí po odehrání posledního třináctého zdvihu. Pokud hlavní hráč, nebo spíše hráčská dvojice splnila svůj závazek, to znamená, získali minimálně 7 zdvihů, vyhrávají hru. V opačném případě se vítězem stávají protihráči.

Hrát dobře bridž je činnost náročná na myšlení. Správnou taktikou a strategií však dokážete výrazně ovlivnit výsledek ve váš prospěch. Způsoby a postupy samotné hry, jakož i použití různých metod nebo systému ve hře, se naučíte pravidelným hraním bridže. A jako všude jinde, i v bridži platí, dobré výsledky se dostaví jen hráčskou praxí, podobně jako v mariáši.