Karetní hry pro dva, při kterých zapomenete na čas

Říká se, že ve dvojici jde všechno líp. Ve většině případů je to skutečně pravda. Platí to i pro karetní hry, navíc při hře ve dvojici můžete zažít kopec srandy a čas utíká mnohem rychleji. Určitě poznáte chvíle, kdy jen sedíte, nic neděláte, čekáte, ani pořádně nevíte na co, a nastupuje fenomén nazývaný nuda. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak zahnat tento nepříjemný pocit. Jedním z nich jsou karetní hry pro dva hráče.

Sedma

Jde o jednoduchou karetní hru, ve které je úkolem hráče získat co nejvíce bodů. Hraje se, jak už název samotné hry napovídá, se sedmovými (německými) kartami. Nejdůležitější karty ve hře jsou sedmy, esa a desítky. Karta s hodnotou 7 přebíjí všechny ostatní karty. Esa a desítky mají hodnotu po 10 bodech. Ostatní karty jsou bez bodů.

Na začátek jeden z hráčů zamíchá karty a rozdá každému po 4 karty. Balíček zbývajících karet položí na stůl, lícem/obrázkem dolů. Z něho hráči po odehrání každého kola dotahují karty, až dokud se balíček nemine. Hráči se po dobu hry střídají ve vyhazování karet. První hráč vyloží kartu libovolné hodnoty. Pokud chce protihráč získat štych/zdvih, musí vyložit kartu stejné hodnoty nebo sedmu. Pokud nemá kartu stejné hodnoty, může vyložit libovolnou kartu. Hráč, který jako poslední vyložil kartu původní hodnoty, získává zdvih, tzn. bere celou kopu vyložených karet k sobě a odkládá ji lícem dolů.

Příklad: První hráč vyloží eso. Druhý hráč vyloží spodka. V takovémto případě si karty bere první hráč. Pokud by však druhý hráč vyložil také eso a první hráč nemá další eso nebo sedmu, získává karty druhý hráč.

Na konci hry si hráči spočítají body. Vyhrává ten, kdo má více bodů. V další hře míchá a rozdává karty ten hráč, který prohrál.

Mountain View

 

Podvod

Rychlá karetní hra, kde o vítězi rozhoduje šikovnost, podvádění a důvěra. Nesedí vám tato kombinace slov? Posuďte sami.

Cílem hry je co nejrychleji se zbavit všech karet. Hraje se s balíčkem sedmových karet. Na začátku jeden z hráčů zamíchá a rozdá celý balíček karet. Samotná hra je o barvě karet. Barvou se myslí symbol červené, zelené, žaludy a kule.

První hráč vyloží kartu lícem/obrázkem dolů a zahlásí barvu. Zahlášená barva může být pravdivá, nebo se hráč rozhodne lhát a zahlásí jinou barvu, než ve skutečnosti vyložil. Podobným způsobem pokračuje další hráč. Ten si může před vyložením své karty ověřit, zda barva, kterou zahlásil protihráč, souhlasí nebo ne. Pokud barva nesouhlasí, tak „podvádějící“ si musí vzít celou kopu karet. Pokud se však skutečná barva shoduje se zahlášenou, musí si hromádku karet vzít ten hráč, který nedůvěřoval svému soupeři. Vítězem se stává hráč, který se jako první zbavil všech karet.

Válka

I když je tato hra více zábavou pro děti, protože patří mezi nejjednodušší karetní hry, s radostí si ji občas zahrají i dospělí.

Válka se hraje se sedmovými kartami. Balíček se rozdělí na dvě poloviny. Každý hráč si před sebe položí  svou polovinu karet lícem/obrázkem dolů. Hráči sejmou vrchní kartu ze své kopky a položí ji lícem nahoru do středu stolu. Mohou to udělat najednou, nebo postupně. Ten, kdo vyloží kartu s vyšší hodnotou, bere karty a vloží si je naspod své kopky, kterou také může držet v ruce – hra se tak zrychlí. Pokud hráči vyloží karty stejné hodnoty, následuje „rozstřel“. To znamená, že každý vyloží další tři karty a poslední, třetí vyložená karta rozhoduje, kdo si bere všechny vyložené karty. Vítězem se stává hráč, který získal všechny karty.