Na scénu přichází veličenstvo BRIDŽ

Kniha bridže

Doba, kdy se v černobílých filmech setkávala snobská společnost na partičkách bridže, je nenávratně pryč. Karetní hra bridž už dávno není jen zábavou a rozptýlením vyšší společenské vrstvy. I když svým označením „královská hra“ může tento dojem vyvolávat, pověst si získala především svou popularitou, jakož i schopnostmi a zručnostmi, které jsou při hře důležité. Jsou jimi komunikativnost, disciplína, respektování hráčů, soustředění, logické myšlení, analýza a v konečném důsledku i schopnost se rozhodnout. Dnes je bridž společenskou a sportovní hrou, které se věnují milióny nadšenců z celého světa.

Kdo řekl, že bridž je komplikovaná hra?

Jako každá karetní hra, tak i bridž má několik verzí, kterým jsou přizpůsobena pravidla. Ta „oficiální pravidla“ se vám mohou zdát o něco komplikovanější oproti jiným karetním hrám. Proto, pokud jste úplný začátečník a s hrou nemáte žádné zkušenosti, začněte se zjednodušenou verzí. Tuto verzi bridže vysvětluje na svém videoblogu Joan Butts Bridge, která vede prémiové lekce bridže v Austrálii. Stačí, abyste zvládli základní principy hry, a bridž se stane vaším oblíbeným společníkem na volné chvíle. Pokud máte dobře zvládnutý  základ, rychleji pochopíte celou hru a bude pro vás mnohem snadnější zdokonalit své znalosti v pokročilých technikách.

Bridž a jeho pravidla

Bridž je karetní hra pro 4 hráče, kteří vytvoří 2 týmy. Hráči sedící proti sobě tvoří partnerskou dvojici, v bridži se takováto dvojice nazývá „linka“. Hráči se při hře označují podle světových stran – východ, západ, sever, jih. Vytvářejí tedy 2 linky a to V-Z a S-J.

Bridž se hraje s jedním balíčkem žolíkových karet. Počet karet ve hře je 52, nepoužívají se žolíky. Každý balíček karet obsahuje 4 symboly. V bridži se symboly nazývají „barvy“. Pořadí barev (symbolů) je pevně stanoveno. Nejvyšší barvou jsou piky, následují srdce, kára a nakonec kříže (někde se kříže označují i jako trefy). Piky a srdce jsou drahé barvy, naopak kára a kříže jsou laciné barvy. Každá barva má 13 karet s hodnotami A (eso), K (král) Q (dáma), J (spodek), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, přičemž eso má nejvyšší hodnotu a dvojka má nejnižší hodnotu.

Cílem hry je získat co největší počet zdvihů.

Zdvihem je skupina čtyř karet, které hráči postupně (po jedné) vyhazují z ruky v každém kole. Zdvih získává ten hráč, který přidal nejvyšší kartu v barvě výnosu nebo, kdo přidal nejvyšší trumf.

Trumf je zvýhodněná barva, které i hierarchicky nejnižší karta má vyšší hodnotu než nejvyšší karta libovolné jiné barvy. V bridži se trumf pevně stanoví v dražbě, co je první fáze hry.

Začínáme hrát bridž

Jeden z hráčů, označovaný také jako „rozdávající (angl. dealer)“ zamíchá karty a dá je přeložit hráči po své pravé ruce. Potom každému hráči rozdá po jedné kartě ve směru hodinových ručiček, to znamená, že první kartu dostane hráč, který se nachází po levici rozdávajícího. Každý hráč dostane 13 karet. Po dobu rozdávání, partner rozdávajícího míchá druhý balíček karet, připravený pro další hru a odloží ho k hráčovi po své pravici. Po skončení první hry vezme balíček hráč, který sedí po pravici hráče, který míchal karty. Znovu je dá přeložit dalšímu hráči a začne rozdávat. Většinou se tedy při hře, kvůli rychlosti i pohodlí, používají dva balíčky žolíkových karet.

Karty hráči vezmou do rukou až tehdy, když jsou všechny rozdány. Seřadí si je v ruce podle symbolů a hodnoty.

Samotná hra má dvě fáze:

  • Licitace nebo dražba
  • Sehrávka vydraženého závazku

Dražba je první fáze hry, po dobu které se soutěží o to, kdo bude sehrávat, jaký druh závazku a na jakém stupni bude vydražen. Dražit začíná hráč, který rozdával karty. Cílem dražby je odhadnout počet zdvihů, které partnerská dvojice ve hře získá po dobu sehrávky (závazek). Existují 2 základní typy závazků:

  • Trumfový – hráč oznámí, kolik zdvihů a v jaké trumfové barvě se zavazuje získat.
  • Beztrumfový (BT) – hráč oznámí, kolik zdvihů se zavazuje získat, přičemž všechny čtyři barvy jsou rovnocenné.

Zatímco dražbu je třeba se naučit, sehrávka je mnohem intuitivnější. Proto pokud o bridži mnoho nevíte, není třeba, abyste se v jeho začátcích vyspělou technikou dražby zatěžovali. Stačí, když si osvojíte jeho jednodušší verzi.

Jednoduchá verze dražby v bridži

Hráči mají v rukou 13 karet seřazených podle barev (symbolů) a v rámci nich i podle hodnoty. Rozdávající (angl. dealer) se stává i hlavním hráčem a určí trumf. Za trumf může zvolit svou „dlouhou barvu“. Dlouhou barvou je v bridži  taková, která má aspoň 5 karet. Například z 13 karet budete mít 5 nebo více s barvou (symbolem) srdce. Když takovouto dlouhou barvu rozdávající nemá, může rozhodnout, že hrát se bude „bez trumfů“. Svým rozhodnutím se rozdávající, a současně i hlavní hráč a vydražitel v jedné osobě, zavazuje, že získá většinu zdvihů, tzn. aspoň sedm. Samozřejmě spolu se svým hráčským partnerem, protože bridž je párová hra. Všeobecně platí, že minimální počet zdvihů, které musí vydražitel (partnerská dvojice) získat je sedm. Za základ se bere 6 zdvihů.

Sehrávka nebo vlastní hra v bridži

Sehrávka je druhou fází bridžové hry. Jde o vlastní hru, kde se vydražitel spolu se svým hráčským partnerem snaží získat svůj závazek. Možná byste očekávali, že sehrávku, také jako dražbu, začíná rozdávající, ale není tomu tak. Sehrávka začíná tím, že soupeř sedící po levici vydražitele jako první vynese kartu v libovolné barvě (začne první zdvih). Ostatní hráči musejí přiložit kartu ve stejné barvě. V bridži, v mariáši ale i v jiných hrách, se tomu říká, že hráči musejí „přiznat barvu“. Na hodnotě karty velmi nezáleží, ta může být vyšší, ale i nižší. Pokud hráč nemá vynesenou barvu, může přidat do zdvihu jakoukoliv jinou kartu. Nejvyšší karta ve vynesené barvě získává zdvih. Pokud je ve zdvihu trumf, získává zdvih nejvyšší trumfová karta. Samozřejmě to platí tehdy, když se hraje trumfový (barevný závazek). Při závazku bez trumfů získá zdvih vždy nejvyšší karta ve vynesené barvě. Další zdvih začíná hráč, který získal předcházející zdvih.

Hra končí po odehrání posledního třináctého zdvihu. Pokud hlavní hráč splnil svůj závazek, to znamená, že získal minimálně 7 zdvihů, vyhrává hru. V opačném případě se vítězem stávají protihráči.

A na závěr… pokračujte s bridžem dále…

Tuto jednoduchou, minimalistickou, verzi bridže se naučíte velmi rychle. Mnozí příležitostní hráči, kteří karetní hry považují za formu relaxu a zábavy, zůstávají právě u této verze. Pokud jste však nadšencem karetních her, doporučujeme vám vyzkoušet o něco sofistikovanější pravidla bridže, ve kterých je první fáze hry – dražba nebo licitace největším uměním celé hry.