Texas Hold´em poker – když jde o zábavu a veliké peníze

2 esa

Texas Hold´em poker patří ve světě zábavy mezi nejvyhledávanější a nejpopulárnější hazardní hry. Nezpochybnitelným důkazem je stále více hráčů, kteří pokerové vášni podlehli. Mnohé začínající hráče inspirují nadčasové filmy jako například Hráči (Rounders), Maverick nebo nezapomenutelná „bondovka“ Casino Royale. Někteří si myslí, že poker je luxus pro bohaté, jiní ve hře vidí skvělý hráčský zážitek nebo jednoduchý způsob, jak vyhrát velké peníze. I když názory na hru jakož i hráčské zkušenosti jsou různé, poker je  především o štěstí, zručnostech a rozhodnutích.

 

Jak se stát dobrým Texas Hold´em pokerovým hráčem?

Šance na to, že odehrajete perfektní hru v pokeru, je velká. Potřebujete k tomu znát pravidla, rozumět hře a měli byste se vyznat i ve strategiích a taktikách, které slouží na oklamání soupeře.

Pravidla pokeru nejsou vůbec složitá, ty se naučíte za několik minut, možná za pár hodin. Záleží na tom, v jaké jste psychické a fyzické kondici. Složitější situace nastává při strategii a taktice. Abyste je uměli správně použít, potřebujete investovat mnoho času do studia a měli byste mít velké zkušeností s hrou. Být dobrým pokerovým hráčem znamená sebedisciplinu, trpělivost a touhu neustále se zlepšovat. Začít můžete s nejoblíbenější verzí pokeru nazývanou Texas Hold´em.

 

Pravidla Texas Hold´em poker

Texas Hold´em poker je karetní hazardní hra pro 2 až 10 hráčů. Počet karet ve hře je 52. Hraje se s jedním balíčkem žolíkových karet, bez žolíků. Balíček má 4 symboly, jinak řečeno barvy – srdce, pika, tref a káro. Každý symbol má 13 karet s hodnotami podle velikosti – eso, král, dáma, spodek, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Cílem hry je samozřejmě vyhrát a to můžete jen tehdy, pokud máte co nejlepší kartovou kombinaci.

Typy hry Texas Hold´em poker:

 • No Limit Texas Hold´em
 • Fixed Limit Texas Hold´em
 • Pot Limit Texas Hold´em

No Limit Texas Hold´em

Tento typ hry upřednostňuje většina hráčů. Má jednoduchá pravidla, je rychlá a slibuje nejlepší hráčský zážitek. Proč? Protože při hře „no limit“ můžete vsadit kdykoliv libovolný počet žetonů bez ohledu na výšku banku.

Fixed Limit Texas Hold´em

Na rozdíl od typu „no limit“ v této hře je minimální a maximální sázka pevně stanovená. Výška sázky při hře před flopem a také flope odpovídá jedné sázce Big Blind. Při variantách turn a river se sázka zdvojnásobí, čili odpovídá dvěma sázkám Big Blindu. O pokerových výrazech se dozvíte více informací dále v článku. Počet sázek  je také omezen. Můžete vsadit maximálně čtyři sázky na jedno kolo. Tento typ hry si už vyžaduje určité strategické schopnosti.

Pot Limit Texas Hold´em

Je kombinací typů „no limit a fixed limit“. Pot Limit Texas Hold´em je výzvou pro každého hráče. Spojuje v sobě dokonalý hráčský zážitek se strategickým myšlením, co je už na úrovni kvalitní profesionální hry. Hlavní úlohu v tomto typu hry sehrává výška banku. Aktivní hráči (hráč, který je na řadě) může vsadit nebo navýšit sumu maximálně do výšky banku.

Příklad: Povinné sázky Small Blind a Big Blind sú 1€/2€. V banku jsou tedy na začátku 3€. Pokud chcete navýšit (raise) maximální možnou sumu, musíte nejdříve dorovnat aktuální Big Blind na 5€ (1 € small blind + 2€ big blind + 2€ váš blind = 5 €) a potom můžete navýšit bank o částku 5€. Celkově tak můžete zvýšit bank o sumu 7€ (2€ dorovnání + 5€ navýšení).

Které výrazy je dobře umět při Texas Hold´em poker

 • Dealer – hráč, který rozdává karty a řídí hru. Symbol dealera je označený buttonom tzn. značkou, která je nejčastěji ve tvaru žetonu. Po každé hře se button posune dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček.
 • Bet – výrazem se označuje stav, kdy hráči vsadí svoje peníze (žetony).
 • Small Blind – povinná sázka, kterou vsadí první hráč po dealerově levé ruce a je většinou polovičkou Big Blindu.
 • Big Blind – povinná sázka, kterou vsadí druhý hráč po dealerově levé ruce a je dvojnásobkem Small Blindu.
 • Hole Cards – karty hráče, které vidí jen on sám.
 • Community Cards – společné karty, které mohou použít všichni hráči na sestavení výherní kombinace karet. Jde o pět karet, které jsou rozdány ve třech samostatných kolech – flop, turn a river.
 • Pot – výrazem „pot“ se označuje bank.
 • Flop – po ukončení sázky v prvním kole jsou do středu stolu položeny tři karty lícem nahoru.
 • Turn – po ukončení sázky ve druhém kole je na stůl položena čtvrtá karta lícem nahoru.
 • River – po ukončení posledního sázkového kola se na stůl vyloží poslední pátá karta lícem nahoru
 • Fold – hráč skládá karty a přijde o svůj vklad, jakož i o možnost hrát o bank.
 • Call – hráč dorovná sázku, to znamená, dorovná předcházející vklad.
 • Raise – hráč dorovná sázku a navýší vklad.
 • Check – posunutí tahu na dalšího hráče. Naznačí se gestem, že hráč zaklepe na stůl. Toto je možné jenom v případě, když hráč před ním nezvýšil sázku.
 • Showdown – vyložení karet na závěr hry.

 

Jak se hraje Texas Hold´em poker?

Texas Hold´em poker se začíná vylosováním pořadí hráčů. Jeden z hráčů (v kasině krupiér) promíchá karty a rozdá každému hráči jednu kartu. Hráč s nejvyšší kartou bude na pozici dealera a označí se žetonem. Někde se pořadí určuje i podle příchodu hráčů k pokerovému stolu.

Před rozdáním karet musí první hráč, který sedí po levé ruce dealera udělat povinnou sázku. Tato sázka se nazývá Small Blind. Potom je na řadě druhý hráč sedící po dealerově levé ruce, který vykoná povinnou sázku Big Blind. Je to většinou dvojnásobek sázky Small Blind a určuje minimální výšku sázky ostatních hráčů.

Pre – flop v Texas Hold´em poker

Vsazením povinných sázek hráči založí bank. Potom dealer rozdá každému hráči dvě karty lícem dolů. Tyto karty se nazývají Hole Cards a vidí je jenom samotný hráč. Rozdáním karet začíná první kolo hry. Začíná ho hráč, který sedí po levici hráče se sázkou Big Blind. Toto kolo se nazývá pre-flop. Hráči mají tyto možnosti: složit karty  a odstoupit od hry (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit sázku (raise). Pokud chce hráč, který vsadil Small Blind zůstat ve hře, musí také v tomto kole buď dorovnat, nebo zvýšit sázku.

Flop v Texas Hold´em poker

Po ukončení sázek prvního kola dealer (nebo v kasině krupiér) vyloží do středu pokerového stolu tři společné karty lícem nahoru. Tomuto rozdání karet se říká Flop. Následuje druhé sázkové kolo. Začíná ho aktivní hráč, který sedí po levé ruce dealera. Podobně jako v prvním, tak i v tomto kole mohou hráči složit karty (fold), dorovnat (call) nebo zvýšit sázku (raise). Hráč, který začíná druhé kolo, má možnost i nevsadit (check) a posunout hru dalšímu hráči v pořadí. Ostatní mají možnost „check-núť“ jen tehdy, pokud hráč před nimi nevsadil. V opačném případě musejí hráči dorovnat nebo zvýšit sázku, případně složit karty. Takto se pokračuje do té doby, než jsou všechny sázky dorovnány.

Turn v Texas Hold´em poker

Po ukončení sázek druhého kola dealer vyloží do středu pokerového stolu čtvrtou kartu lícem nahoru. Tomuto vyložení karty se říká Turn. Třetí kolo sázek se dělá stejným způsobem, jako předcházející sázkové kolo. Opět začíná první aktivní hráč sedící po levici dealera.

River v Texas Hold´em poker

Když hráči svými sázkami ukončí i třetí kolo, dealer vyloží na pokerový stůl poslední, pátou kartu. Následuje i poslední kolo sázek, které probíhá stejně jako kolo Turn. Když všichni aktivní hráči ukončí své sázky, končí čtvrté kolo, jakož i celá hra. Hráči ukáží své dvě skryté karty a určí se vítěz. Odkrytí karet se říká Showdown.

Vítěz v Texas Hold´em pokeri

Vítězem v pokeru se stává ten hráč, který má nejvyšší výherní kombinaci karet. Bank může hráč vyhrát i tehdy, pokud všichni ostatní složí karty. V takovémto případě nemusí vítěz svoje 2 karty ukazovat.

 

Pokerové výherní kombinace

V Texas Hold´em pokeru jsou všechny čtyři symboly (barvy) na stejné úrovni.

 • Royal Flush – královská postupka

Postupka v jedné barvě od 10 po eso. Výherní kombinace hráče obsahuje karty 10, J, Q, K, A.

 

 • Straight Flush – postupka v barvě

Pět po sobě jdoucích karet ve stejné barvě, například A, 2, 3, 4, 5.

 

 • Poker – čtyři stejné hodnoty karet

Výherní kombinace hráče obsahují čtyři karty se stejnou hodnotou a jednu libovolnou kartu. Pokud má „poker“ více hráčů, vyhrává ten, který má vyšší hodnotu čtyř karet.

 

 • Full House

O této kombinaci hovoříme tehdy, pokud má hráč 3 karty jedné hodnoty a další 2 karty jiné stejné hodnoty, například 9, 9, 9, Q, Q.

 

 • Flush

jde o 5 karet stejné barvy. Pokud má tuto kombinaci více hráčů, vyhrává ten, který má nejvyšší kartu v barvě.

 

 • Straight

Tato postupka je složena z pěti po sobě následujících karet, které mohou být v různých barvách. V případě stejné kombinace u vícerých hráčů vyhrává postupka, která je zakončena vyšší kartou.

 

 • Three of a kind – trojice

Trojice karet se stejnou hodnotou, přičemž karty jsou v různých barvách (symbolech).

 

 • Two pair

Dvě dvojice karet se stejnou hodnotou, například K, K, 9, 9, A. Pokud má tuto kombinaci vícero hráčů, o vítězi rozhoduje vyšší dvojice. Pokud jsou vyšší dvojice stejné, rozhoduje nižší dvojice. Pokud by byly i tyto dvojice stejné, vyhrává ten hráč, který má vyšší poslední kartu.

 

 • Pair

Dvě karty stejné hodnoty. V případě rovnosti kombinace u vícerých hráčů, rozhoduje hodnota vyšší dvojice.

 

 • High Card

Pokud nikdo z hráčů nemá výherní pokerovou kombinaci, vítězem se stává hráč s nejvyšší kartou.

 

Pokud jste ještě Texas Hold´em poker nehráli, je dobré, když si na začátek přečtete pravidla a vyzkoušíte si hru v některé online verzi pokeru zdarma. Později, když už pochopíte princip hry, můžete začít studovat různé strategie a triky, kterými častokrát dokážete štěstí a výhru obrátit na svou stranu.