Zahrajte si karetní hru mariáš

Německé karty

Karetní hry patří mezi nejoblíbenější druh zábavy. Karty asi není třeba speciálně představovat, pozná je každý a už několik století jsou příjemným společníkem ve chvílích oddychu.

Karetní hry dávají příležitost čelit výzvě, rozvíjet dobré vztahy a komunikaci, radovat se z výhry, ale přijmout i neúspěch. Stačí balíček karet a máte postaráno o vynikající hráčský zážitek.

Dobře známou klasikou v karetních hrách je mariáš. Češi a Slováci ho považují doslova za národní hru.

Původně hospodská hra má v současnosti také soutěžní status. Existují místní i regionální turnaje v mariáši, ale také i mariášová liga v ČR a SR nebo také mistrovství světa v mariáši.

 

Jak se hraje mariáš?

Mariáš je karetní hra pro 2 až 4 hráče. Počet hráčů závisí od druhu hry. Nejznámější je volený a licitovaný mariáš, který hrají 3 hráči. Další varianty jsou křížový mariáš, kterého se zúčastňují 4 hráči a lízaný mariáš, který hrají 2 hráči.

Mariáš se hraje s balíčkem sedmových karet. Počet karet ve hře je 32. Každý balíček obsahuje 4 barvy nebo symboly. Jsou jimi: červeň, zeleň, kula a žalud, resp. červené, zelené, kule a žaludy. Každá barva má osm karet s hodnotami eso, král, filek, spodek, 10, 9, 8, 7. Eso je pro každou barvu nejvyšší a sedmička nejnižší hodnotou.

Cílem hry je získat maximální počet desítek, es a prémiových bodů. Prémiové body tvoří poslední zdvih/štych a také každá dvojice karet, kterou tvoří filek a král stejné barvy. V mariáši hraje vždy jeden hráč proti dvěma soupeřům nebo jinak napsáno dva obránci hrají proti hlavnímu hráči.

 

Hodnoty karet v mariáši

  • Eso – 10 bodů
  • Desítka – 10 bodů
  • Poslední zdvih (tzv. Ultimo) – 10 bodů
  • Hláška – 20 bodů
  • Trumfová hláška – 40 bodů

Hláška nazývaná také jako „mariáš“ je dvojice karet filek a král ve stejné barvě, kterou má jeden z hráčů. Pokud je tato dvojice karet ve trumfové barvě, hráč získává až 40 bodů. Body za hlášku získává hráč, který má takovouto dvojici karet a nahlásí ji.

 

Začínáme hrát volený mariáš

Jeden z hráčů zamíchá karty a současně je i rozdávajícím hráčem. V mariáši se karty s výjimkou prvního kola NEMÍCHAJÍ, a pokud by tak hráč v průběhu rozdávání učinil, porušil by pravidla, v důsledku čeho by ztratil nárok na jednu svou samostatnou hru, a v případě placeného mariáše by navíc musel za tento hráčský přestupek také zaplatit předem dohodnutou částku.

Rozdávající hráč dá hráči sedícímu po levici (označovaný jako „předák“) 7 karet. Hráči, který dostane karty jako první, tzn. předákovi, říkáme také „volící hráč“ nebo „forhont“. Předák hraje sám proti dvěma soupeřům. Předák ze svých sedmi karet vyhodí  na stůl jednu, která bude trumfová.  Za trumf zvolí svou nejsilnější barvu. To znamená, že karta s tímto symbolem přebije jakoukoliv kartu s jinou barvou. Trumf hráči nesmějí na začátku vidět, proto kartu položí na stůl lícem/obrázkovou stranou dolů. Potom rozdávající hráč rozdá pět karet hráči po pravici (označovaný jako „zadák“) a nakonec dá 5 karet sobě. Ve druhém kole se rozdá po 5 kartách každému hráči začínajíc předákem. Pokud by si předák ze svých prvních sedmi karet neuměl zvolit trumfovou barvu, může vybírat trumf náhodně i ze zbývajících pěti karet, tzv. „z národa“, které leží na stole, ale nesmí se na ně před výběrem trumfu podívat.

Před samotným začátkem hry má předák v ruce 12 karet, přičemž jedna leží na stole jako trumf a další dva hráči mají po 10 kartách. Když je trumfová barva zvolena, vyhazuje předák 2 karty do talónu. Jde o karty, které se mu nehodí do kombinace, anebo chce prostřednictvím trumfu získat desítku a eso od protihráčů z barvy, kterou nemá na ruce, a s těmito dvěma kartami se nehraje. Předák nemůže do talónu odhodit desítku ani eso. Pokud by tak náhodou učinil, musí na to upozornit soupeře. Hodnotu této karty hráč, který volil, automaticky ztrácí v prospěch soupeřů.

 

Schválení nebo odmítnutí hry v mariáši

První fází karetní hry mariáš je schválení nebo odmítnutí volby. Předák neboli volící hráč se zeptá nejdříve hráče po své levé, potom po pravé ruce, zda hru schvalují. Pokud oba protihráči odpovědí „dobrá“, hra je schválena, předák ukáže trumfovou barvu a začne se hrát. Pokud jeden z hráčů odpoví „špatná“ a bere ze stolu dvě karty z odhozeného talónu, je „trumfová hra“ definitivně zamítnuta. Hráč, který vzal z talónu karty je rozhodnut hrát buď betl, nebo durch, co jsou další varianty hry mariáš. Pokud se hráč rozhodne hrát betl, neschválí hru a řekne „špatná“ a vezme si dvě karty z talónu. Následně odhodí dvě karty, většinou jiné, které se mu nehodí a sám začíná hru v prvním kole. Důležité je, že hráč, který hraje betla, nesmí mít žádný štych, co znamená, že nesmí přebít v žádném kole nějakou kartu soupeřů vyšší hodnotou karty, kterou má sám. V případě hry durch je postup opačný, hráč řekne „špatná“, vynese kartu jako první a musí udělat všechny štychy. Jeho soupeři nesmějí udělat žádný štych, co znamená, že nesmějí přebít žádnou hodnotu jeho karet nějakou vyšší hodnotou karty, kterou sami mají na ruce.

V případě, že oba hráči schválili „hru v barvě“, předák otočí kartu, ohlásí barvu, například „zeleň“ a hra je zahájena.

Karetní hra mariáš probíhá tak, že volící hráč (předák nebo forhont) vynese na stůl libovolnou kartu. Další hráči přihazují podle těchto pravidel:

  • Každý hráč je povinen přiznat barvu a přebíjet karty kartou s vyšší hodnotou. Pokud tedy má kartu ve vynesené barvě, musí ji přihodit, přičemž je výhodné, pokud přiloží kartu s vyšší hodnotou. Pořadí hodnot je 7, 8, 9, spodek, filek, král, 10 a eso.

Pokud tedy předák vynese například červeň v devítce a další hráč má ve svých kartách červeň v osmičce a červeň krále, musí vyhodit krále. Pokud by ale další hráč měl červeň spodka nebo desítku, musí vyhodit desítku, která přebíjí krále. Může se stát, že hráč nemůže přebít vynesenou kartu, tehdy aspoň přihodí kartu té samé barvy.

  • Pokud hráč nemá kartu ve vynesené barvě, musí přiložit trumf. Trumfové karty přebíjejí všechny ostatní barvy.
  • Pokud hráč nemá ani kartu vynesené barvy a dokonce ani trumfovou kartu, může přihodit jakoukoliv libovolnou kartu.

Hráč, který přihodil nejvyšší kartu ve vynesené barvě, získává zdvih/štych. Pokud je ve zdvihu trumf, získává štych nejvyšší trumfová karta. Vynáší vždy ten hráč, který získal štych v předchozím kole. Hra končí po odehrání posledního desátého zdvihu.

 

Kdo vyhrává mariáš?

V mariáši vyhrává buď volící hráč, nebo jeho soupeři. Především je to ta z hráčských stran, která získala nejvyšší počet desítek a es.

Nesmí se zapomenout na připočítání prémiových bodů. Ty získá hráč za poslední štych nebo za „mariáš“, tedy dvojici karet filek a král ve stejné barvě. Tyto body se připočítávají na konci hry k získaným desítkám. Co je však důležité, že hlášky se oznamují hráčem v průběhu hry a to tehdy, pokud některou z dvojice karet hráč vynáší nebo přikládá. Buď jde o hlášku „dvacet“, nebo „čtyřicet“, podle toho, zda je mariáš ve vynesené barvě nebo trumfové barvě. Při hlášce musí hráč dát bokem filka obrazem nahoru, aby s touto hláškou hráči po skončení hry při jejím vyhodnocení počítali.